Informasjon satt i system!

Det er ikke alltid man er klar over hva man trenger eller om man trenger nye løsninger i det hele tatt. Som frittstående og uavhengig konsulentselskap kan IIS gi selvstendige råd om løsninger og teknologivalg, uten tilknytning til produsenter eller leverandører. Det gir deg en trygghet om at løsningene du benytter er skreddersydd dine behov – i dag og i årene som kommer. Les mer om IIS og hva vi gjør

Referanser

Amesto nORTOLK

NORTOLK

IIS har utviklet et bestillings- og kommunikasjonssystem for NORTOLK, som organiserer bestilte tolketjenester fra kunder til et stort antall persontolker.

Nexans

Nexans

Nexans trengte et system for bedre oversikt og registrering av skiftarbeidere. IIS har utviklet et skiftordningssystem som nå brukes av alle arbeidsskiftene i Nexans i Halden.

Power Office konsulent

PowerOffice

IIS har lang og bred erfaring med timeregistreringssystemet Power Office. Vi kan hjelpe din bedrift med enklere timeregistrering gjennom et velbrukt system.